Mobil

Produktionsinriktad samverkansutbildning den 22 och 23 april 2020

Idag är anläggningsbranschen en ung bransch, och inom några år, när 50-talisterna går i pension, blir den ännu yngre. Redan nu råder brist på den erfarenhet och mentorskap som skapar trygghet och hjälper den nya generationen att utvecklas. Vi behöver samverka på ett mycket tydligare sätt än vi gjort tidigare, så att vi tar vara på den kunskap som finns och arbetar med en än mer öppen och prestigelös dialog. 

Den 22 och 23 april 2020 planerar Giron Consult att genomföra en två-dagars utbildning för entreprenörer, beställare och projektering med problemställningar från ledningsägare och kommun. 

Utbildningen kommer att genomföras i form av grupparbete, i mindre grupper, där deltagarna från de olika verksamheterna ingår. Grupperna arbetar med ett verklighetstroget scenario och får lösa problemställningar som kan uppstå i samband med ett anläggningsprojekt. Även kommunikation, stresshantering och arbetsmiljölagstiftning kommer att ingå under genomförandets gång, där den röda tråden är våra attityder, medveten kunskap och stafettlopps-tänk. I den efterföljande analysen bistår kursledare och konsulter inom sina respektive områden med kunskaper och erfarenheter. 

Syftet med utbildningen är att starta en process, där alla olika verksamheter i ett projekt samverkar med förtroende, frågor och förståelse. 

Målet med utbildningen är att alla ska förstå att det sparar tid, pengar och skapar en god arbetsmiljö när vi hjälper varandra att utvecklas i våra roller och uppgifter. Detta blir ett självklart sätt för att driva hållbara och lönsamma projekt.

Kursledare: Alf Brycke

Medverkande konsulter:
Marit Lundqvist (miljölagstiftning och stresshantering)
Susanne Brycke (kommunikation och attityder)

Plats: Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg. 

Information och anmälan: Alf Brycke tfn 0708-22 61 60 alf.brycke@gironconsult.se eller Susanne Brycke tfn 0708-29 99 15 susanne.brycke@gironconsult.se

Kursen flyttas fram till hösten 2020. Vi återkommer med datum.