Mobil

Nyheter

2019 > 11

I september, oktober och halva november, sammanlagt tio veckor, arbetade Alf Brycke med grupputveckling i produktion på ett anläggningsprojekt i Stockholm. Serneke var mycket nöjda med Alfs insats och skrev:

"Under första veckan visade Alf upp en tydlig plan på hur han ville arbeta och utveckla....". "Planen var väl genomarbetad. Serneke kände stor tillit och trygghet i den".

Vidare ansåg Serneke att: "Alf har ett högt driv och ett brinnande intresse för grupputveckling". "Han letar ständigt efter förbättringar och effektiviseringar i produktionen utan att det skall påverka kvaliteten i slutprodukten".

"Serneke är mycket nöjda med Alfs arbete och det stödet som gavs under denna period. Något som varit till stor hjälp för personalen i projektet både under och efter det att Alf lämnat".

Läs hela inlägget »

Den 17 oktober och 7 november genomförde Daniel Eek och Susanne Brycke en utbildning i kommunikation och attityder för sammanlagt 50 anställda inom bland annat administration-, bygg-, miljö- och planenheten i Strängnäs kommun. De båda dagarna bestod av föreläsning, reflektion, frågeställningar med diskussioner och övningar.

Reaktioner från deltagarna:
"Jag har lärt mig att börja med små förändringar och lyssna mer".

"Det var intressant att höra er berätta och sätta ord på det man bara tänker annars t.e.x om varför man har vissa beteenden och personligheter".

"Lättsam stil med humor som bidrog till en öppenhet där det var enkelt att delta".

"Tack för en reflekterande utbildning!"

Läs hela inlägget »

Kontakta oss så berättar vi mer!