Giron Consult Mobil 2

Royne Nilsson

I tidigare ägt bolag har vår konsult Royne Nilsson gjort utbildningar eller föreläst för följande:

 • Polishögskolan: Avancerad förhörsutbildning.
 • Rikskriminalen: Avancerad förhörsutbildning.
 • Länskriminalen: Avancerad förhörsutbildning.
 • Militärpolisen: Utredningsmetodik och förhörs teknik.
 • Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must): Förhörsteknik och Bevisvärdering.
 • Säkerhetspolisen (Säpo): Avancerad förhörs utbildning.
 • Civilutredare: Förhörslära, utredningsmetodik.
 • Åklagarmyndigheten: Förhörslära och förhörsteknik.
 • Ekobrottsmyndigheten: Avancerad förhörs-utbildning.
 • Kriminalen i Norge: Avancerad förhörs-utbildning.
 • Tullkriminalen: Förhörslära, förhörsteknik och bevisvärdering.
 • Konkurrensverket: Samtalsteknik,Utrednings-metodik, bevissäkring och kommunikation.
 • KPMG: Samtalsteknik och Bevisvärdering.
 • Migrationsverket: Intervjuteknik, säkring av uppgifter, lögn-sanning värdering av uppgifter.
 • Uppsala universitet Juridicum: Föreläsning  förhörsteknik.
 • Göteborgs universitet Psykologen och Juridicum: Föreläsning av bevisvärdering och utredningsmetodik.
 • Försäkringskassan: Samtalsteknik, säkring av bevisuppgifter och kommunikation.
 • Försäkringsbolagen: Samtalsteknik, strategisk bevishantering och kommunikation.
 • Trafikverket: Samtalsteknik, värdering av uppgifter, samtal med vittnen, kommunikation.
 • Skattebrottsenheten: Samtalsteknik, säkring av bevis och dokumentationsteknik.
 • Tolkjouren: Förhörsteknik i översättning.
 • Säkerhetspersoner inom storindustrin i Sverige: Hur behandla uppgifter, dokumentation, samtalsteknik och vad är bevis.
 • FBI Washington: Föreläsning i strategisk användning av bevis, (SUE).
 • Skattebrottsenheten (FIOD) i Holland: Strategisk bevis hantering och förhörslära, (SUE).

Forskningssamarbete

Sedan snart tjugo år har Royne Nilsson samarbetat med professor Pär-Anders Granhag, Göteborgs universitet i framtagandet av rättsäker förhörsmetodik och utredningsmetodik.

Kontakta oss så berättar vi mer!