Mobil

Våra konsulter!

Utöver nedan angivna konsulter, anlitar vi också flera andra framstående experter inom en rad områden.

Royne Nilsson. F.d. kriminalkommissarie och författare. Föreläsare och utbildare i förhörs-, intervju- och samtalsteknik, kognitiv intervjuteknik, kommunikation, utredningsmetodik och
Strategisk användning av bevisning (SUE).

mer om Royne > 

Susanne Brycke. Författare. Föreläsare och utbildare i kommunikation, attityder och ledarskap.

mer om Susanne >

Alf Brycke. Föreläsare och utbildare i hållbar grupputveckling i produktion, med över 30 års erfarenhet av produktion i bygg- och anläggningsbranschen. 

mer om Alf >

Pär-Anders Granhag

Pär-Anders Granhag. Författare. Professor vid Psykologiska institutionen Göteborgs universitet.

mer om Pär-Anders >

Marit Lundqvist. F.d. kriminalkommissarie. Föreläsare och utbildare i förhörslära och förhörsteknik, stresshantering och mindfulness.

mer om Marit > 

Daniel Eek. Biolog, miljövetare och tidigare chef för livsmedels-kontrollen i Göteborg och utredare, utvecklingskonsult och coach kring en företagsvänligare myndighet. 

mer om Daniel > 

Pierre Dahlander

Pierre Dahlander. Skådespelare, rollspel.

Gösta Westerlund

Gösta Westerlund. Författare och f.d. universitetslärare i straffrätt, brottsbalken

Kontakta oss så berättar vi mer!