Mobil

Hållbar produktion & grupputveckling, Alf Brycke

Över 30 års erfarenhet av produktion i små och stora projekt i anläggningsbranschen, en mission i FN-tjänst och snart 20 år som förälder, har format mitt sätt att leda och bemöta de jag fått möjlighet träffa under projekten. Det är med utgångspunkt från min gedigna erfarenhet och de resultat jag uppnått under åren, jag arbetar som föreläsare, utbildare och produktionsstöd i projektering, arbetsberedning och i direkt produktion. 

Branschens utmaningar

På arbetsplatserna och i projekten påverkar och påverkas vi ständigt av allt vi upplever. Ett komplicerat nätverk av medarbetare, underentreprenörer, ledningsägare, beställare, leverantörer och myndigheter ska samverka och samarbeta under tidspress och under ibland svåra och oförutsägbara arbetsförhållanden.

Bygg och anläggning är en bransch med mycket riskfyllda miljöer och snäva tidsramar vilket ofta resulterar i en stressad arbetsmiljö. Därmed ökar också risken för ohälsa, tillbud, olyckor och produktionsfel. Det är dessutom många som byter företag och arbetsgivare när trycket är stort på marknaden. Dessa utmaningar kan vi hantera genom kunskap och förståelse för hur vi fungerar, och vad vi behöver lägga extra energi på för att lyckas.

Hållbar utveckling

Min attityd mot dem jag möter är avgörande för vad jag förmedlar, hur jag blir bemött och hur jag reder ut olika situationer. Effekten på en bra attityd är direkt och är som ringar på vattnet. Oavsett erfarenhet, ålder,  kön, lägging, kultur eller nationalitet så är en bra attityd det som bygger broarna emellan oss. När vi lär oss att olikheter är en tillgång, och hjälper varandra att växa i våra roller och i de situationer vi befinner oss i, kommer vi att skapa den trygghet och styrka som behövs för att få en hållbar utveckling på våra arbetsplatser i full produktion.

Tillsammans är vi oslagbara!

Kontakta mig så berättar jag mer!

Alf Brycke + 46 (0)708-22 61 60
alf.brycke@gironconsult. se