Mobil

Utvecklingskonsult och coach inom organisationskultur & företagsvänligare myndigheter, Daniel Eek

Jag har drygt 30 års erfarenhet inom offentlig sektor, varav 13 år på olika chefsbefattningar där jag utvecklat myndigheter och organisationer och dess medarbetare lokalt och nationellt. Jag har bland annat arbetat med ledarskap, gruppdynamik, verksamhetsutveckling, effektivisering, kundfokus och samhällsnytta. 

Under drygt 10 år fick jag förmånen att arbeta som chef för livsmedelskontrollen i Göteborg, med fria händer att driva ett utvecklingsarbete för en företagsvänligare myndighet med fokus på kundnytta, företagsklimat och helhetssyn. Målet var att skapa en verksamhet där uppdraget, organisationen, medarbetarna och kunderna skulle bilda en harmonisk enhet med så stor total samhällsnytta som möjligt. Jag har samtidigt varit en drivande kraft i arbetet att nå samma utveckling i hela regionen och resten av landet.
 

Helhet och långsiktighet

Utifrån mina erfarenheter erbjuder jag guidning och stöd genom hela er utvecklingsresa -både till grupper och enskilda personer- genom inspiration, kunskap, reflektion och coachande samtal för att utveckla ledarskap och organisationers kulturer och strukturer för att få större effekt, mer arbetsglädje och nöjda kunder. Jag tror på det öppna och ärliga samtalet som vägen mot det mål vi vill uppnå.

 

Kontakta mig så berättar jag mer!

Daniel Eek + 46 (0)707-61 26 87