Mobil

Utförda uppdrag

  • Serneke: Kommunikation, attityder och stresshantering.
  • Trafikverksskolan, Trafikverket: samtalsteknik.
  • Strängnäs kommun: kommunikation och attityder.
  • Serneke Anläggning, Stockholm: grupputveckling i produktion.
  • Skattebrottsenheten FIOD i Holland: utbildning i strategisk användning av bevisning (SUE).
  • Serneke, Båstad: produktionsstöd och grupputveckling i produktion.
  • Serneke i Göteborg: arbetsledning och samverkan.

Kontakta oss så berättar vi mer!