Mobil

Din väg till förändring och utveckling

Vår gedigna erfarenhet och breda kompetens ger oss möjlighet att erbjuda dig som uppdragsgivare utbildningar riktade för ert behov. Vi är också stolta att kunna erbjuda rollspel med professionella skådespelare i våra utbildningar. Rollspelen hjälper deltagarna att på ett handfast och effektivt sätt använda de nyförvärvade teoretiska kunskaperna i praktiken, som om allt var på riktigt. Den efterföljande analysen ger utrymme för reflektion och diskussion och utgör en viktig del i läroprocessen. 

Samtalsteknik, intervjuteknik och förhörsteknik omfattar:

 • Förberedelse, Planering, Genomförande, Kommunikation, Personlighetslära, Fri berättelse,  Frågeteknik, Lögn eller sanning, Ifrågasättande, Analys, tillförlitlighets bedömningar, Återkoppling.
 • Kognitiv intervjuteknik.
 • Utredningsmetodik, Bevisvärdering vilka faktorer stärker och vilka försvagar värdet.
 • Strategisk användning av bevisning (SUE).
 • Straffrätt, Rättegångsbalken.
 • Civilrätt.

Grupputveckling i produktion

Arbetsmiljö i produktion

 • Attityd är nyckeln till all kommunikation.
 • Med fokus på varandra, hjälpa varandra att växa i våra roller och med ett staffetloppstänk effektivisera och säkra upp produktionen.
 • Arbetsglädje, som ringar på vattnet.
 • Positiv stress -laganda och kreativitet.
 • Negativ stress -hälsoproblem, tillbud, olyckor och fel. 
 • Vad är viktigast och hur prioriterar jag -arbetsmiljö, säkerhet, ordning och reda, ekonomi och produktion.
 • Beteendemönster och personligheter.
 • Alla berörda av projektet är en del av gruppen.

Kvalitet i produktion

 • Den röda tråden -från anbud till slutbesiktning och eftermarknaden. 
 • Arbetsfördelning och resurser.
 • Tidplan och planering.
 • Hantering av information, mötesstrukturer, dagbok, dokumentering och protokoll.
 • Pedagogik i ritningsmaterial.
 • Mätning och utsättningstjänster.
 • Struktur på arbetsområdet.
 • Produktion i praktiken.
 • Yttre påverkan.
Med hjälp av grupputveckling i produktion kan vi optimera våra resurser, och med snabb effekt på ett hållbart sätt utveckla varandra till trygga entreprenörer som växer in som en betydelsefull del i projektet. Genom medvetenhet om att alla berörda av projektet har inverkan på resultatet, kan vi med en bra kommunikation och attityd skapa förtroende och tillit och knyta kontakter för framtiden. En arbetsplats där arbetsmiljö och kvalitet går hand i hand med effektiv produktion, det blir vårt sätt att synas och producera. 

Det vinnande konceptet är när alla tjänar på min insats i gruppen.

Stresshantering och mindfulness

 • Lär dig att högprestera utan att bli utmattad. 
 • Kostens betydelse för att hjärnan ska hålla sig alert. 
 • Minska korta och långa sjukskrivningar på arbetsplatsen. 
 • Mindfulness -ett sätt att hålla sig fokuserad och bli harmonisk. 
 • Mental hygien genom att vara medveten om dina tankar.
 • Du är inte det du tänker, tankar är bara något du har. 

Syftet med utbildningen är att ge dig verktyg, att använda i din vardag och på din arbetsplats, för att förebygga ohälsa och hjälpa dig att bli mer harmonisk. Forskningsbaserad stresshantering.

Kommunikation, attityd och ledarskap

 • Kommunikation.
 • Personligheter och kommunikationsprofiler.
 • Olikheter och olika förutsättningar är vår resurs och styrka.
 • Att välja Attityd – vägen till målet.
 • En vinnande Attityd.
 • Ledarskap –Du som förebild, för dig själv och din omgivning.

"Den attityd jag har som människa - till mig själv, till andra och till livet kommer att spegla mitt sätt att kommunicera, och det jag bjuder på när jag kommunicerar, är det jag kommer att få tillbaka."

Kontroll och tillsyn eller råd och information - hur skapar vi en effektiv myndighet?

 • Lagstiftningens krav, förutsättningar och syfte.
 • Företagens förväntningar och behov.
 • Samhällsuppdraget.
 • Myndighetens möjligheter och hinder.
 • Vad är det egentligen som skapar en förändring?
 • Att skapa en myndighet som stärker företagen och ett hållbart samhälle.
 • Ledarskap och medarbetarskap i den goda myndigheten.
Vi arbetar  med en blandning av presentationer, samtal, reflektioner och övningar, både i mindre grupper och tillsammans. Vi utgår från våra egna erfarenheter och hur vi själva fungerar för att bättre förstå och hitta praktiska sätt att använda det vi lär oss.

Syftet är att få med sig en uppsättning tankar och verktyg att använda praktiskt. Vår erfarenhet är att om man använder sig av det vi lärt oss kommer man att få ett roligare och mer inspirerande arbete samtidigt som man kommer att möta en kund som är mer nöjd, glad och samarbetsvillig, vilket skapar en lugnare och tryggare arbetsmiljö för alla inblandade. Det leder också till att vi som myndighet gör det vi förväntas göra på ett mer effektivt sätt, för både samhället i stort och för vår egen verksamhet. 

För att nå nya mål måste man göra något annorlunda.

Kontakta oss så berättar vi mer!