Mobil

När individ, kvalitet och effektivitet står i fokus

Vi skräddarsyr utbildningar och föreläsningar efter dina behov inom samtalsteknik, förhörsteknik, förhörslära, straffrätt, civilrätt, hållbar grupputveckling i produktion inom bygg- och anläggning, stresshantering, mindfulness, kommunikation, attityder och ledarskap. Till vår hjälp har vi ett team av forskare och experter, och för att ge våra deltagare möjlighet till verklighetstrogna övningar, använder vi oss av professionella skådespelare.

Tillsammans med dig, identifierar vi dina behov och önskemål för att sedan gemensamt bestämma utbildningens innehåll och genomförande.

våra utbildningar >

Våra konsulter

Vårt team består av konsulter, forskare och experter som tillsammans äger kunskaper och lång erfarenhet inom ett stort antal områden.
våra konsulter >

Våra uppdrag

Här kan du läsa om våra kommande uppdrag, och också läsa om de uppdrag vi senast utfört.
våra uppdrag >

Vår bakgrund

Giron Consult är sprungen ur en framgångssaga som tog sin början år 1996 när Royne Nilsson fick i uppdrag att utveckla och driva en avancerad förhörledarutbildning för landets mest kvalificerade förhörledare inom alla kategorier.
Läs mer om oss >

Nytt från oss

Välkommen till en två-dagars utbildning för entreprenörer, beställare och projektering med problemställningar från ledningsägare och kommun. 

Utbildningen kommer att genomföras i form av grupparbete, i mindre grupper, där deltagarna från de olika verksamheterna ingår. Grupperna arbetar med ett verklighetstroget scenario och får lösa problemställningar som kan uppstå i samband med ett anläggningsprojekt. Även kommunikation, stresshantering och arbetsmiljölagstiftning kommer att ingå under genomförandets gång, där den röda tråden är våra attityder, medveten kunskap och stafettlopps-tänk. I den efterföljande analysen bistår kursledare och konsulter inom sina respektive områden med kunskaper och erfarenheter. 

Syftet med utbildningen är att starta en process, där alla olika verksamheter i ett projekt samverkar med förtroende, frågor och förståelse. Målet med utbildningen är att alla ska förstå att det sparar tid, pengar och skapar en god arbetsmiljö när vi hjälper varandra att utvecklas i våra roller och uppgifter. Detta blir ett självklart sätt för att driva hållbara och lönsamma projekt.

Kursledare: Alf Brycke
Medverkande konsulter: Marit Lundqvist (miljölagstiftning och stresshantering). Susanne Brycke (kommunikation och attityder)

Plats: Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg

Information och anmälan: Alf Brycke tfn 0708-22 61 60 alf.brycke@gironconsult.se eller Susanne Brycke tfn 0708-29 99 15 susanne.brycke@gironconsult.se

Sista anmälningsdag: fredagen den 13 mars

 

Läs hela inlägget »
4 december 2019
Utbildning i Strategisk användning av bevisning (SUE) för Skattebrottsenheten i Holland
18 november 2019
Grupputveckling i produktion för SERNEKE Stockholm
7 november 2019
Utbildning i kommunikation och attityder

Kontakta oss så berättar vi mer!