Giron Consult Mobil 2

Se värde, skapa värde, öka och utveckla värde

Tillsammans kopplar vi greppet om er situation och utvecklar de värde ni vill få mer av inom det uppdrag, det projekt eller den utvecklingsfas ni står inför. Vi jobbar med två inriktningar, dels hållbar grupputveckling  med rötterna från bygg- och anläggningsbranschen och dels intervjuteknik, samtalsmetodik, förhörsteknik och förhörslära grundad i lång erfarenhet från polis och andra myndigheter.

Värdeskapande produktion
Bygg och anläggningsbranschen omsätter enorma värden varje dag. Värdet består i ditt och mitt agerande i varje enskild situation. En hållbar och lönsam produktion bygger på en trygg och säker arbetsmiljö, där det handlar om att sätta värde på varandra och alla resurser vi fogar över, och förstå att hela byggprocessen är som ett stafettlopp där överlämningarna är helt avgörande för resultatet.
Stafettlopps-tänket länkar och utvecklar dig och hela gruppen genom projektet fram till det slutliga målet.

Vi utbildar, coachar och föreläser där ni har behovet, ute på arbetsplatser i brinnande produktion, på konferansen eller kontoret.
Till vår hjälp har vi samarbetspartners inom branchens alla hörn samt experter inom kommunikation och samtalsteknik mm.
 

När information har avgörande betydelse
En utredning startar med första samtalet med personer som har uppgifter att lämna. Först på plats är kanske en olycksutredare, säkerhetsansvarig på företaget eller väktare. Hur håller man en inledande intervju vid en händelse för att få så detaljrik och korrekt information så möjligt? Vad stärker bevisning och vad försvagar bevisning, och vad krävs för att skapa bästa förutsättningar vid en eventuell kommande rättsprocess och vid bevisvärdering i domstol?

Vi skräddarsyr utbildningar och föreläsningar efter dina behov inom kommunikation, samtalsteknik, intervjuteknik, förhörsteknik, förhörslära och bevisvärdering. 

Kontakta oss så berättar vi mer!