Giron Consult Mobil 2

Om oss

Vi skräddarsyr föreläsningar efter dina behov inom kommunikation, intervjuteknik, samtalsmetodik, förhörsteknik och förhörslära. 

Royne Nilsson. F.d. kriminalkommissarie och författare. Föreläsare i förhörs-, intervju- och samtalsteknik, kognitiv intervjuteknik, kommunikation, utredningsmetodik och
Strategisk användning av bevisning (SUE).

Mer om Royne Nilsson >>

Susanne Brycke. Studier i psykologi, rättspsykologi, samtalsmetodik och bedömning och beslutsfattande vid Göteborgs universitet samt Paralegalexamen genom YRGO. Författare. Föreläsare i kommunikation, samtalsmetodik och intervjuteknik.

Mer om Susanne Brycke >>

När en person har uppgifter att lämna om en händelse eller en iakttagelse, krävs att vi möter personen på ett sådant sätt så att vi skapar de bästa förutsättningarna för personen att minnas och lämna så detaljerade och korrekta uppgifter så möjligt. Det krävs att vi skapar en miljö som är tillräckligt trygg och fri från störande källor. Det krävs grundlig förberedelse och planering och att vi ställer rätt frågor och formulerar frågorna på ett sådant sätt att svaren får ett värde.

Vår historia

År 1996 fick Royne, som då var utredare vid Länskriminalen i Göteborg, uppdraget att utveckla och driva en ny förhörs- och utredningsutbildning, en Avancerad Förhörsledarutbildning, för de mest kvalificerade utredarna  inom alla kategorier, från utredare av grova våldsbrott till barnutredare och ekobrottsutredare. Royne genomförde utbildningar över hela Sverige fram till år 2002, då han avslutade sin tjänst inom polisen och startade det egna konsultbolaget Con-Edu Konsult AB. Uppdragen fortsatte inom polisväsendet, men nu även inom statliga och civila myndigheter och bolag.

Samarbete med forskarvärlden

Redan år 2001 startade Royne ett samarbete med forskarvärlden genom professor Pär-Anders Granhag vid Göteborgs psykologiska institution och hans forskarteam inom forensisk psykologi. Målet var att vetenskapligt undersöka och utveckla metoder för utredningsmetodiken och dess områden. Samarbetet resulterade i nya effektivare metoder och betydligt mer rättssäkra utredningar. Utredningsmetodiken är vetenskapligt verifierad i ett flertal forskningsrapporter. För att stärka effekten ytterligare kopplade Royne också till sig experter i ämnena person-profilering, kulturproblematik, lögnens- och minnets psykologi och juridik.

SUE-modellen

Utbildningspaketet rönte stor uppmärksamhet i landets utredningskretsar. Framgången blev så stor att även utländska utredningsorganisationer blev intresserade, vilket har medfört att Con-Edu har utbildat och föreläst i flera länder, bland annat på FBI Headquarters i Washington och Rikskriminalen i Norge. Samarbetet utvecklades efterhand till den idag internationellt erkända och uppmärksammade SUE-modellen Strategic Use of Evidens.

Giron Consult AB bildas

Giron Consult AB bildades år 2013, och när bolaget Con-Edu Konsult såldes ett år senare, fortsatte ett visst samarbete under ett par år med utbildningar för bland andra Skattebrottsenheten i Sverige och Skattebrottsenheten (FIOD) i Holland. Efter år 2016 har Giron Consult endast utfört något sporadiskt uppdrag för Con-Edu. Giron Consult har däremot föreläsningar inom förhörsteknik, förhörslära, intervjuteknik, samtalmetodik och kommunikation, såväl som utbildning och grupputveckling i hållbar produktionsmiljö.

Uppdragsgivare

 • Konkurrensverket
 • Försäkringskassan
 • Försäkringsbolagen
 • Trafikverket
 • Serneke
 • Polishögskolan
 • Rikskriminalen
 • Länskriminalen
 • Militärpolisen
 • Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)
 • Säkerhetspolisen (Säpo)
 • Civilutredare
 • Åklagarmyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Kriminalen i Norge
 • Tullkriminalen
 • KPMG
 • Migrationsverket
 • Uppsala universitet Juridicum
 • Göteborgs universitet Psykologen och Juridicum
 • Skattebrottsenheten
 • Tolkjouren
 • Säkerhetspersoner inom storindustrin i Sverige
 • FBI Washington
 • Skattebrottsenheten (FIOD) i Holland

Våra böcker

Förhörsgrammatik har skrivits som kurslitteratur till våra utbildningar och riktar sig till såväl poliser som utredare inom andra områden. 

Kriminell, javisst, men...är en deckarroman  skriven av Royne Nilsson och dottern Susanne Brycke och utgavs i april 2019.

Kontakta oss så berättar vi mer!