Giron Consult Mobil 2

När information har avgörande betydelse

En utredning startar med första samtalet med personer som har uppgifter att lämna. Först på plats är kanske en olycksutredare, säkerhetsansvarig på företaget eller väktare. Hur håller man en inledande intervju vid en händelse för att få så detaljrik och korrekt information så möjligt? Vad stärker bevisning och vad försvagar bevisning, och vad krävs för att skapa bästa förutsättningar vid en eventuell kommande rättsprocess och vid bevisvärdering i domstol?

Vår gedigna erfarenhet och breda kompetens ger oss möjlighet att erbjuda dig som uppdragsgivare föreläsningar riktade för ert behov. 

Vad omfattar intervjuteknik och samtalsmetodik?

Intervjuteknik och samtalsmetodik omfattar:
  • Förberedelse, Planering, Genomförande, Kommunikation, Personlighetslära, Fri berättelse,  Frågeteknik, Lögn eller sanning, Ifrågasättande, Analys, tillförlitlighets-bedömningar, Återkoppling.
  • Kognitiv intervjuteknik.
  • Utredningsmetodik, Bevisvärdering, vilka faktorer stärker och vilka försvagar värdet.
  • Strategisk användning av bevisning (SUE).

Kontakta oss så berättar vi mer!