Giron Consult Mobil 2

Våra utbildningar utgår från det värde ni vill skapa, utveckla och få mer av. Tillsammans sätter vi ihop en utbildning med utgångspunkt från den situation ni befinner er i. Den röda tråden genom utbildningen är: Attityd, Stafettlopps-tänk, att värdesätta och vikten av att ställa frågor.

Mer om utbildning i hållbar grupputveckling >>

När information har avgörande betydelse. Vi håller föreläsningar efter dina behov. 

Mer om utbildning i intervjuteknik & samtalsmetodik >>

Förhörsteknik och förhörslära handlar om att söka sanningen om något som hänt bakåt i tiden och på en annan plats. Förhöret kräver förberedelse, planering och kunskaper om vad som stärker och försvagar bevisning och vad som krävs för att skapa bästa förutsättningar vid en eventuell kommande rättsprocess och vid bevisvärdering i domstol.

Mer om utbildning i förhörsteknik & förhörslära >>

Kontakta oss så berättar vi mer!