Giron Consult Mobil 2

Vår integritetspolicy

Så hanterar Giron Consult dina personuppgifter

Vi på Giron Consult respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Giron Consult behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Giron Consult ab (org.nr. 556941-3080) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till kontakt@gironconsult.se

Vems uppgifter behandlar vi?

Giron Consult hanterar kunders uppgifter i och med att vi har en relation i form av försäljning av tjänster och utbildning samt av programvara för systemutveckling. Vi hanterar alltid all personinformation med största sekretess och med diskretion.

Hur använder och skyddar vi personuppgifter?

1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
I samband med att vi har möte, mejlar eller ringer så noterar vi i vårt CRM system vad vi kom överens om, eller när vi eventuellt skulle kontaktas nästa gång. 

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn, E-postadress, Mobiltelefonnummer samt företagsnamn.

3. Hur har vi samlat in dina personuppgifter?
När vi på något sätt kontaktat och ska ha en vidare dialog så lägger vi in namn, E-postadress, mobilnummer samt företagsnamn.

4. Med vem delar vi informationen?
Vi delar dina personuppgifter i vårt CRM mellan vårt team samt faktureringsuppgifter med Ekonomiavdelningen.

5. Vilka rättigheter har du?
Radering av personuppgifter: Du kan begära att dina personuppgifter raderas när som helst.
Rätt att göra invändning: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter.
Rättelse av personuppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag: Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag.

6. Hur länge behåller vi informationen?
Vi arbetar ofta länge med våra kunder, därav att kunderna är återkommande köpare av våra tjänster, utbildningar samt under den eventuella juridiska prövning som kan ske vid olycksfall.
Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi inte är skyldiga att behålla informationen enligt avtal med arbetsgivaren.

Laglig grund

För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Om vi inte har laglig grund, kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR, och två av dem är aktuella för oss på Giron Consult ab:
Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter för vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.
Avtal – Du har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera dina personuppgifter för att uppfylla de villkor som finns i avtalet.

Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss på Giron Consult ab rörande dina personuppgifter kan du skicka ett e-post till kontakt@gironconsult.se. På samma adress kan du:

  • Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina personuppgifter.
  • Anmäla om du misstänker att dina personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom vår behandling eller genom våra tredjepartsleverantörers behandling.
  • Skicka in synpunkter eller förslag rörande vår Integritetspolicy.
  • Ställa frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Tillsynsmyndighet

Om du anser att Giron Consult ab på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.
Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Kontakta oss så berättar vi mer!