Giron Consult Mobil 2

Våra böcker

Förhörsgrammatik har skrivits som kurslitteratur till våra utbildningar, och riktar sig till såväl poliser som utredare inom andra områden. Boken behandlar och analyserar de fällor man som utredare och sökare efter sanningen ständigt utsätts för liksom felaktigheter som får betydelse i ett senare juridiskt sammanhang och också de faktorer som stärker eller försvagar bevisning. Boken behandlar också kulturella skillnader som kan skapa missförstånd och misstroende i samband med utredningar. Dessa kapitel är skrivna av Fil.Dr Gillis Herlitz. 
Kriminellt, javisst, men... är skriven av Royne Nilsson och dottern Susanne Brycke och utgavs i april 2019.

Förhörsgrammatik

Att förhöra en person kräver alldeles unika kunskaper. Insikter i beteendevetenskap, kommunikationsprocesser, juridik och språk blandas med varandra. Du behöver exempelvis veta vad du vill få ut av förhöret, vad du får och inte får fråga om, hur du ska värdera utsagorna och hur du jämför påståendena med andra parters motsvarande påståenden. 

I första delen får du lära dig att använda förhörs- och samtalsteknik. Författaren tar avstamp i en spännande deckarhistoria som avbryts och analyseras i teoretiska avsnitt. I den andra delen diskuteras kulturens betydelse för lyckade samtal eller förhör.

Alla som i sitt yrke arbetar med förhör, samtal och utredningar har nytta av boken: poliser, försäkringstjänstemän, jurister säkerhetsvakter och många fler.

Boken är skriven av Royne Nilsson och antropolog och filosofie doktor i etnologi, Gillis Herlitz.

Kriminellt, javisst, men...

Att bli pensionär innebär att gå från ett hektiskt yrkesliv till en, i och för sig bekväm, men ibland också rastlös tillvaro. Problem, framför allt i samhället, får en tendens att förstoras. Irritationen och frustrationen över händelser och skeenden blir allt mer påtagliga och maktlösheten får ibland grytan att koka över. När politiker inte håller löften, upplevs det som svek och när det påverkar den ekonomiska situationen kommer kanske känslan av hämnd att infinna sig.

Vad skulle kunna ske om duktiga spanare och utredare upplevde måttet som rågat, om de tyckte sig värda mer än de fått tillbaka, och tillfället kom? Spanare och utredare sitter på unika kunskaper. De har alla till buds stående kontakter. De vet vilka möjligheter som finns. De sitter mitt i smeten och vet vad som pågår runt omkring. Skulle det fungera?

Hur har några års bortavaro från yrket förändrat deras syn på vad som är försvarligt? Finns skärpan och förmågan kvar? Har förmågan att analysera påverkats? Hur påverkas ett långvarigt äktenskap?

I den här boken uppstår tillfället.

Boken är skriven av Royne Nilsson och Susanne Brycke.
 

Kontakta oss så berättar vi mer!