Giron Consult Mobil 2

Hållbar produktion & grupputveckling, Alf Brycke

En ”värdeskapande produktion med stafettlopps-tänk” är en effektiv, lönsam och hållbar arbetsplats. Tillsammans med er kan vi implementera och coacha in den struktur och de värderingar som i sig är enkla och självklara och därför ofta lågt prioriterade, men de utvecklar och formar hela arbetsplatsen och organisationen till ett vinnande stafettlag.
Vi avslutar alltid med en utvärdering.
 

I startskedet

För att få en värdefull start och ett effektivt och hållbart sätt att komma igång med projektet, jobbar vi tillsammans med er efter vår modell ”värdeskapande produktion med stafettlopps-tänk och för in den i de dagliga rutinerna. Vi startar med 3-5 veckor, och har därefter återkoppling en dag i veckan under ytterligare tre veckor. Vi avslutar alltid med utvärdering.

Intensiva perioder

När projektet står inför eller befinner sig i en intensiv fas, hjälper vi er att få igång stafettlopps-tänket där attityd är nyckeln till värdefull kommunikation och problemlösning. I intensiva och stressade perioder är det ofta just överlämningarna som blir eftersatta, trots att det då är som viktigast att de fungerar. Nu är det inte tid för några lappkast. Vi behöver skapa medvetenhet och förståelse för situationen, plocka fram den bästa attityden hos var och en och få igång ett bra stafettlopps-tänk. Tid efter behov hos er. 

Coaching av arbetsgrupp med små eller stora problem

Har gruppen ett tydligt mål? Delar gruppen samma bild av vad som är värdefullt (viktigt) för att nå målet? Vågar eller vill man ställa frågor i gruppen, ifrågasätta och be om hjälp? Om svaret på dessa tre frågor är JA, så finns det inga problem som inte gruppen själv kan lösa.

En arbetsgrupp kan av olika skäl vara i behov av att någon utifrån kommer med ett annat perspektiv och coachar igång och utvecklar dessa tre frågor. Tid för detta är helt beroende på hur situationen ser ut.

Kontakta mig gärna

Alf Brycke
tfn + 46 (0)708-22 61 60
alf.brycke@gironconsult.se

Kontakta mig så berättar jag mer!