Giron Consult Mobil 2

Hållbar produktion & grupputveckling, Alf Brycke

Våra utbildningar bygger på och utgår från det värde ni vill skapa, utveckla och få mer av. Tillsammans sätter vi ihop en utbildning med utgångspunkt från den situation ni befinner er i.
Den röda tråden genom utbildningen är: Attityd, stafettlopps-tänk, att värdesätta och vikten av att ställa frågor. Vi har över 30 årserfarenhet i bygg- och anläggningsbranschen och samarbetar med expertis inom flera områden, se våra konsulter (länk).

Vi kan också erbjuda korta tankeväckare under frukostmöten där en förlängd frukost blir en öppning för kommande utbildningar.

Ämnen att bygga utbildningen kring:

Attityd - nyckeln till all kommunikation
Din attityd är ditt signum, din energi. Du får det du ger. Är ditt syfte att lösa problem eller att tala om problem?
 
Stafettlopps-tänk, effektiva överlämningar
Stafetten avgörs ofta av hur du överlämnar pinnen. Lämnar du över pinnen snyggt eller tappar du den? Produktion som den ser ut idag, är uppbyggt på överlämningar. Det är inte en entreprenör som gör hela jobbet, med en ritning som gäller hela vägen.
 
Värdesätta - Det du värdesätter är det du kommer att lyckas med
Att värdesätta handlar om känslor, upplevelser och det du brinner för. Projektkulturen är A och O och skapas genom olika värderingar och det du värdesätter. Den formar arbetsplatsen och varje enskild situation du står inför.

Frågor är utvecklande, nödvändigt och skapar förtroende
Barn har förstått vikten av att ställa frågor utan att veta om det. Att få svar på sina frågor är viktigt, men frågor ger mer än så. Frågor leder till reflektion som utvecklar och stärker förtroendet och behovet av varandra. Detta ger en frimodighet, och att ifrågasätta blir en naturlig del i vår utveckling. Små fel hinner inte växa sig stora och ifrågasatt kunskap blir trygg kunskap. 

KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) - ett hållbart och lönsamt sätt att producera på
Är du oerfaren behöver du riktlinjerna med KMA.
Är du erfaren inser du att det är både hållbart och lönsamt att jobba med KMA.
KMA -en effektiv, hållbar och trygg arbetsplats att jobba på.
 
Produktionsteknik och utrustning
Bygg- och anläggningsproduktion, grundläggning, väg, VA, EL, FJV, kanalisation, installationer, finplanering, träd och grönytor.
Se våra konsulter.
 
Värdeskapande produktion och organisation
Helheten, från värdegrunden till slutmålet. Vår modell ”värdeskapande produktion med stafettlopps-tänk” bygger på värdegrunden från alla medverkande i produktion och organisation och hur vi tillsammans når slutmålet på ett effektivt, lönsamt och hållbart sätt.

Kontakta mig gärna

Alf Brycke
tfn + 46 (0)708-22 61 60
alf.brycke@gironconsult.se

Kontakta mig så berättar jag mer!