Mobil

Nyheter

Projektkultur och ledarskap i byggbranschen - Giron Consult

Alf Brycke från Giron Consult medverkar i en poddinspelning tillsammans med arbetsledare Amanda Eklund från SERNEKE inför Strategidag 2021 som genomförs 25 mars. Alf och Amandra samtalar i podden om projektkultur och ledarskap i byggbranschen.

Strategidagen som anordnas i ett samarbete mellan Boverket, CMB, Centrum för management i byggsektorn och IQ samhällsbyggnad har fokus på projektkultur och ledarskap som medel för att nå lyckade resultat i byggprojekt.

Podden kommer att vara tillgänglig efter den 25 mars och då ska vi naturligtvis göra den tillgänglig även här. 

projektkultur och ledarskap i byggbranschen - Giron Consult
Läs hela inlägget »
produktionsstöd och grupputveckling i produktion för  SERNEKE - Giron Consult

Från slutet av november 2020 arbetar Alf Brycke som produktionsstöd i form av arbetsledning, och med grupputveckling, i ett kulvertprojekt på uppdrag av  SERNEKE i Göteborg. Uppdraget väntas pågå till mitten av april 2021.  

Läs hela inlägget »

Under en vecka i november 2020 byggde Alf Brycke en naturstenstrapp för en privatperson på Instön utanför Marstrand. Alf ritade trappan så att han utnyttjade det berg som ändå stack fram i sluttningen genom att låta trappan smyga sig utmed berget. Alf valde att bygga trappan i natursten för att få den att bli en visuell länk mellan naturen och huset.

Arbetet med att slutföra trappan fortsätter till våren 2021.

uppdrag naturstenstrapp - Giron Consult

Här har Alf ritat upp linjerna för trappan.

uppdrag naturstenstrapp - Giron Consult

Trappan börjar ta form.

Läs hela inlägget »

Frå augusti till november 2020 arbetade Alf Brycke med arbetsledning och samverkan på ett garantiuppdrag vid E20 påfarten Skulltorpsmotet utanför Göteborg för SERNEKE.

Läs hela inlägget »
Produktionsstöd och grupputveckling i produktion för SERNEKE - Giron Consult

På länsväg 115, mitt i kärnan av Båstad, ska en korsning förvandlas till rondell med tillhörande gång- och cykelbanor. Alf Brycke från Giron Consult är med som produktionsstöd och arbetar även med grupputveckling.

"När tiden är knapp är det än viktigare att alla i projektet lyfter varandra för att alla ska kunna utföra ett bra jobb. Det spelar ingen roll hur duktiga var och en av oss är, om vi inte är bra på att samarbeta och lyfta varandra. Det är när vi upplever oss trygga i en grupp som vi presterar på topp", säger Alf.

Läs hela inlägget »

Välkommen till en två-dagars utbildning för entreprenörer, beställare och projektering med problemställningar från ledningsägare och kommun. 

Utbildningen kommer att genomföras i form av grupparbete, i mindre grupper, där deltagarna från de olika verksamheterna ingår. Grupperna arbetar med ett verklighetstroget scenario och får lösa problemställningar som kan uppstå i samband med ett anläggningsprojekt. Även kommunikation, stresshantering och arbetsmiljölagstiftning kommer att ingå under genomförandets gång, där den röda tråden är våra attityder, medveten kunskap och stafettlopps-tänk. I den efterföljande analysen bistår kursledare och konsulter inom sina respektive områden med kunskaper och erfarenheter. 

Syftet med utbildningen är att starta en process, där alla olika verksamheter i ett projekt samverkar med förtroende, frågor och förståelse. Målet med utbildningen är att alla ska förstå att det sparar tid, pengar och skapar en god arbetsmiljö när vi hjälper varandra att utvecklas i våra roller och uppgifter. Detta blir ett självklart sätt för att driva hållbara och lönsamma projekt.

Kursledare: Alf Brycke
Medverkande konsulter: Marit Lundqvist (miljölagstiftning och stresshantering). Susanne Brycke (kommunikation och attityder)

Plats: Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg

Information och anmälan: Alf Brycke tfn 0708-22 61 60 alf.brycke@gironconsult.se eller Susanne Brycke tfn 0708-29 99 15 susanne.brycke@gironconsult.se

Kursen flyttas fram till hösten 2020. Vi återkommer med datum.
 

Läs hela inlägget »
utbildning i strategisk användning av bevisning (SUE) för skattebrottsenheten FIOD i Holland - Giron Consult ab

I slutet av november genomförde Royne Nilsson en mycket lyckad tre-dagars utbildning i strategisk användning av bevisning (Strategic Use of Evidens -SUE) för skattebrottsenheten FIOD i Holland. När det blev känt i Holland att Royne skulle föreläsa hos FIOD, tog flera andra enheter i Holland kontakt och begärde möte. Med på mötet var bland andra personal från militärpolisen i Holland, internutredare inom polisen i Holland och personal från Polisakademien i Apeldoorn. Det blev ett givande möte med goda chanser till fler jobb i Holland framöver. 

Läs hela inlägget »

Kontakta oss så berättar vi mer!