Mobil

Nyheter

Produktionsstöd och grupputveckling i produktion för SERNEKE - Giron Consult

På länsväg 115, mitt i kärnan av Båstad, ska en korsning förvandlas till rondell med tillhörande gång- och cykelbanor. Alf Brycke från Giron Consult är med som produktionsstöd och arbetar även med grupputveckling.

"När tiden är knapp är det än viktigare att alla i projektet lyfter varandra för att alla ska kunna utföra ett bra jobb. Det spelar ingen roll hur duktiga var och en av oss är, om vi inte är bra på att samarbeta och lyfta varandra. Det är när vi upplever oss trygga i en grupp som vi presterar på topp", säger Alf.

Läs hela inlägget »

Välkommen till en två-dagars utbildning för entreprenörer, beställare och projektering med problemställningar från ledningsägare och kommun. 

Utbildningen kommer att genomföras i form av grupparbete, i mindre grupper, där deltagarna från de olika verksamheterna ingår. Grupperna arbetar med ett verklighetstroget scenario och får lösa problemställningar som kan uppstå i samband med ett anläggningsprojekt. Även kommunikation, stresshantering och arbetsmiljölagstiftning kommer att ingå under genomförandets gång, där den röda tråden är våra attityder, medveten kunskap och stafettlopps-tänk. I den efterföljande analysen bistår kursledare och konsulter inom sina respektive områden med kunskaper och erfarenheter. 

Syftet med utbildningen är att starta en process, där alla olika verksamheter i ett projekt samverkar med förtroende, frågor och förståelse. Målet med utbildningen är att alla ska förstå att det sparar tid, pengar och skapar en god arbetsmiljö när vi hjälper varandra att utvecklas i våra roller och uppgifter. Detta blir ett självklart sätt för att driva hållbara och lönsamma projekt.

Kursledare: Alf Brycke
Medverkande konsulter: Marit Lundqvist (miljölagstiftning och stresshantering). Susanne Brycke (kommunikation och attityder)

Plats: Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg

Information och anmälan: Alf Brycke tfn 0708-22 61 60 alf.brycke@gironconsult.se eller Susanne Brycke tfn 0708-29 99 15 susanne.brycke@gironconsult.se

Kursen flyttas fram till hösten 2020. Vi återkommer med datum.
 

Läs hela inlägget »
utbildning i strategisk användning av bevisning (SUE) för skattebrottsenheten FIOD i Holland - Giron Consult ab

I slutet av november genomförde Royne Nilsson en mycket lyckad tre-dagars utbildning i strategisk användning av bevisning (Strategic Use of Evidens -SUE) för skattebrottsenheten FIOD i Holland. När det blev känt i Holland att Royne skulle föreläsa hos FIOD, tog flera andra enheter i Holland kontakt och begärde möte. Med på mötet var bland andra personal från militärpolisen i Holland, internutredare inom polisen i Holland och personal från Polisakademien i Apeldoorn. Det blev ett givande möte med goda chanser till fler jobb i Holland framöver. 

Läs hela inlägget »

I september, oktober och halva november, sammanlagt tio veckor, arbetade Alf Brycke med grupputveckling i produktion på ett anläggningsprojekt i Stockholm. Serneke var mycket nöjda med Alfs insats och skrev:

"Under första veckan visade Alf upp en tydlig plan på hur han ville arbeta och utveckla....". "Planen var väl genomarbetad. Serneke kände stor tillit och trygghet i den".

Vidare ansåg Serneke att: "Alf har ett högt driv och ett brinnande intresse för grupputveckling". "Han letar ständigt efter förbättringar och effektiviseringar i produktionen utan att det skall påverka kvaliteten i slutprodukten".

"Serneke är mycket nöjda med Alfs arbete och det stödet som gavs under denna period. Något som varit till stor hjälp för personalen i projektet både under och efter det att Alf lämnat".

Läs hela inlägget »

Den 17 oktober och 7 november genomförde Daniel Eek och Susanne Brycke en utbildning i kommunikation och attityder för sammanlagt 50 anställda inom bland annat administration-, bygg-, miljö- och planenheten i Strängnäs kommun. De båda dagarna bestod av föreläsning, reflektion, frågeställningar med diskussioner och övningar.

Reaktioner från deltagarna:
"Jag har lärt mig att börja med små förändringar och lyssna mer".

"Det var intressant att höra er berätta och sätta ord på det man bara tänker annars t.e.x om varför man har vissa beteenden och personligheter".

"Lättsam stil med humor som bidrog till en öppenhet där det var enkelt att delta".

"Tack för en reflekterande utbildning!"

Läs hela inlägget »

Kontakta oss så berättar vi mer!