Giron Consult Mobil 2

Förhörsteknik och förhörslära

Förhörslära handlar om att, genom rekonstruktion, söka sanningen om något som hänt bakåt i tiden på en annan plats. Förhöret eller intervjun kräver förberedelse och planering. Vi måste t.e.x veta vilka frågor vi vill ha svar på. Det krävs också att vi ställer frågor på ett sådant sätt att svaren får ett värde. Vad stärker bevisning och vad försvagar bevisning, och vad krävs för att skapa bästa förutsättningar vid en eventuell kommande rättsprocess och vid bevisvärdering i domstol?

Vad omfattar Förhörsteknik och förhörslära?

Förhörsteknik och förhörslära omfattar:
 • Förberedelse, Planering, Genomförande, Kommunikation, Personlighetslära, Fri berättelse,  Frågeteknik, Lögn eller sanning, Ifrågasättande, Analys, tillförlitlighets-bedömningar, Återkoppling.
 • Kognitiv intervjuteknik.
 • Utredningsmetodik, Bevisvärdering, vilka faktorer stärker och vilka försvagar värdet.
 • Strategisk användning av bevisning (SUE). 

Vi skräddarsyr föreläsningar efter dina behov inom kommunikation, samtalsmetodik, intervjuteknik, förhörsteknik, förhörslära och bevisvärdering. 

Forskningssamarbete

Sedan snart tjugo år har Royne Nilsson samarbetat med professor Pär-Anders Granhag, Göteborgs universitet i framtagandet av rättsäker förhörsmetodik och utredningsmetodik.

Royne Nilsson

I tidigare ägt bolag har vår konsult Royne Nilsson gjort utbildningar eller föreläst för följande:

 • Polishögskolan: Avancerad förhörsutbildning.
 • Rikskriminalen: Avancerad förhörsutbildning.
 • Länskriminalen: Avancerad förhörsutbildning.
 • Militärpolisen: Utredningsmetodik och förhörs teknik.
 • Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must): Förhörsteknik och Bevisvärdering.
 • Säkerhetspolisen (Säpo): Avancerad förhörs utbildning.
 • Civilutredare: Förhörslära, utredningsmetodik.
 • Åklagarmyndigheten: Förhörslära och förhörsteknik.
 • Ekobrottsmyndigheten: Avancerad förhörs-utbildning.
 • Kriminalen i Norge: Avancerad förhörs-utbildning.
 • Tullkriminalen: Förhörslära, förhörsteknik och bevisvärdering.
 • Konkurrensverket: Samtalsteknik,Utrednings-metodik, bevissäkring och kommunikation.
 • KPMG: Samtalsteknik och Bevisvärdering.
 • Migrationsverket: Intervjuteknik, säkring av uppgifter, lögn-sanning värdering av uppgifter.
 • Uppsala universitet Juridicum: Föreläsning  förhörsteknik.
 • Göteborgs universitet Psykologen och Juridicum: Föreläsning av bevisvärdering och utredningsmetodik.
 • Försäkringskassan: Samtalsteknik, säkring av bevisuppgifter och kommunikation.
 • Försäkringsbolagen: Samtalsteknik, strategisk bevishantering och kommunikation.
 • Trafikverket: Samtalsteknik, värdering av uppgifter, samtal med vittnen, kommunikation.
 • Skattebrottsenheten: Samtalsteknik, säkring av bevis och dokumentationsteknik.
 • Tolkjouren: Förhörsteknik i översättning.
 • Säkerhetspersoner inom storindustrin i Sverige: Hur behandla uppgifter, dokumentation, samtalsteknik och vad är bevis.
 • FBI Washington: Föreläsning i strategisk användning av bevis, (SUE).
 • Skattebrottsenheten (FIOD) i Holland: Strategisk bevishantering och förhörslära, (SUE).

Kontakta mig så berättar jag mer!