Giron Consult Mobil 2

Utbildning i kommunikation och attityd

Den 17 oktober och 7 november genomförde Daniel Eek och Susanne Brycke en utbildning i kommunikation och attityder för sammanlagt 50 anställda inom bland annat administration-, bygg-, miljö- och planenheten i Strängnäs kommun. De båda dagarna bestod av föreläsning, reflektion, frågeställningar med diskussioner och övningar.

Reaktioner från deltagarna:
"Jag har lärt mig att börja med små förändringar och lyssna mer".

"Det var intressant att höra er berätta och sätta ord på det man bara tänker annars t.e.x om varför man har vissa beteenden och personligheter".

"Lättsam stil med humor som bidrog till en öppenhet där det var enkelt att delta".

"Tack för en reflekterande utbildning!"