Giron Consult Mobil 2

Nyheter

Fram till 31 oktober 2023 har Alf Brycke haft uppdrag som biträdande platschef med ansvar för produktion och KMA. Alf har lagt fokus på KMA som ryggraden i produktionen där Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är själva grundvärdena för att lyckas med en lönsam, säker och trivsam arbetsplats. Där är grundstrukturen för en stabil och trygg utveckling. 

Uppdragsgivare: SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus.

produktionsledning och samverkan i produktion KMA för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion KMA för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion KMA för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
Läs hela inlägget »

Alf Brycke på Giron Consult har fått uppdraget att vara ambassadör i Boverkets kampanj för en schystare projektkultur i byggbranschen. 

Fel, brister och skador i byggbranschen  kostar 111 miljarder kronor om året. Enligt Boverket, CMB och IQ Samhällsbyggnad är ett värdebaserat ledarskap en nyckel till en god projektkultur där medarbetare är motiverade och engagerade.

En god projektkultur kommer att minska förekomsten av fel, brister och skador. Alf Brycke bidrar med kunskaper och sin långa erfarenhet från branschen.

Läs hela reportaget "Vi måste se värdet i varandra" på Boverkets hemsida >>

Ambassadöruppdrag i kampanjen för en schystare projektkultur i byggbranschen för  CMB, Boverket och IQ Samhällsbyggnad - Giron Consult
Läs hela inlägget »
produktionsledning och samverkan i produktion för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult

Från 1 maj 2021 och ett år framåt har Alf Brycke uppdraget som bitr. platschef på andra skiftet i bygget av en entré till Västlänken integrerad med ny skolbyggnad i Handelshögskolan, Göteborg. Arbetet omfattar schakt, sprängning och smidesarbeten ner till 25 meters djup. På uppdrag av SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus.

produktionsledning och samverkan i produktion för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
Läs hela inlägget »
Projektkultur och ledarskap i byggbranschen - Giron Consult

Alf Brycke från Giron Consult medverkar i en poddinspelning tillsammans med arbetsledare Amanda Eklund från SERNEKE inför Strategidag 2021 som genomförs 25 mars. Alf och Amandra samtalar i podden om projektkultur och ledarskap i byggbranschen.

Strategidagen som anordnas i ett samarbete mellan Boverket, CMB, Centrum för management i byggsektorn och IQ samhällsbyggnad har fokus på projektkultur och ledarskap som medel för att nå lyckade resultat i byggprojekt.

Podden kommer att vara tillgänglig efter den 25 mars och då ska vi naturligtvis göra den tillgänglig även här. 

projektkultur och ledarskap i byggbranschen - Giron Consult
Läs hela inlägget »
produktionsstöd och grupputveckling i produktion för  SERNEKE - Giron Consult

Från slutet av november 2020 arbetar Alf Brycke som produktionsstöd i form av arbetsledning, och med grupputveckling, i ett kulvertprojekt på uppdrag av  SERNEKE i Göteborg. Uppdraget väntas pågå till mitten av april 2021.  

Läs hela inlägget »

Frå augusti till november 2020 arbetade Alf Brycke med arbetsledning och samverkan på ett garantiuppdrag vid E20 påfarten Skulltorpsmotet utanför Göteborg för SERNEKE.

Läs hela inlägget »
Produktionsstöd och grupputveckling i produktion för SERNEKE - Giron Consult

På länsväg 115, mitt i kärnan av Båstad, ska en korsning förvandlas till rondell med tillhörande gång- och cykelbanor. Alf Brycke från Giron Consult är med som produktionsstöd och arbetar även med grupputveckling.

"När tiden är knapp är det än viktigare att alla i projektet lyfter varandra för att alla ska kunna utföra ett bra jobb. Det spelar ingen roll hur duktiga var och en av oss är, om vi inte är bra på att samarbeta och lyfta varandra. Det är när vi upplever oss trygga i en grupp som vi presterar på topp", säger Alf.

Läs hela inlägget »

Kontakta oss så berättar vi mer!