Giron Consult Mobil 2

Nyheter

Den 27 maj och den 31 maj 2024 genomförde Alf Brycke föreläsningar om Grundvärde och Konsekvensvärde i produktion för arbetsledning och chefer på västlänksprojektet E05 Korsvägen Liseberg. Vid det senare tillfället medverkade även Susanne Brycke som föreläsare i ämnet som handlade om ledarskap, vad grundvärden i produktion är, hur vi identifierar och börjar arbeta med grundvärden och hur vi går tillväga när en situation inte fungerar eller är bristfällig. 

I de efterföljande individuella utvärderingarna var deltagarna eniga om att grundvärde verkligen är något de anser viktigt att arbeta med i branchen. 

Uppdragsgivare: NCC-WF WestLink Contractors.

Föreläsning om Grundvärde och Konsekvensvärde på NCC-WF WestLink Contractors Safety week - Giron Consult AB
Föreläsning om Grundvärde och Konsekvensvärde på NCC-WF WestLink Contractors Safety week - Giron Consult AB
Läs hela inlägget »

Från och med november 2023 och tills vidare har Alf Brycke uppdraget som Health and Safety Engineer Officer på västlänksprojektet E05 Korsvägen Liseberg. Produktionen innehåller tunnelarbeten, djupa schakter med stora tunga stämpkonstruktioner. En stor del av arbetet under ca ett år genomförs med undervattensschaktning och betongarbeten på upptill 25 meters djup. Alfs roll är att förebygga risker och säkerställa en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt i en miljö med många avancerade och riskfyllda arbetsmoment. Alf arbetar för att skapa förutsättningar för en säker produktion genom att identifiera och arbeta med grundvärden som skapar konsekvensvärden.

Uppdragsgivare: NCC-WF WestLink Contractors.

Arbetsmiljöarbete för NCC-WF WestLink Contractors - Giron Consult AB
Arbetsmiljöarbete för NCC-WF WestLink Contractors - Giron Consult AB
Läs hela inlägget »

Fram till 31 oktober 2023 har Alf Brycke haft uppdrag som biträdande platschef med ansvar för produktion och KMA. Alf har lagt fokus på KMA som ryggraden i produktionen där Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är själva grundvärdena för att lyckas med en lönsam, säker och trivsam arbetsplats. Där är grundstrukturen för en stabil och trygg utveckling. 

Uppdragsgivare: SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus.

produktionsledning och samverkan i produktion KMA för SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion KMA för SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion KMA för SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
Läs hela inlägget »

Alf Brycke på Giron Consult har fått uppdraget att vara ambassadör i Boverkets kampanj för en schystare projektkultur i byggbranschen. 

Fel, brister och skador i byggbranschen  kostar 111 miljarder kronor om året. Enligt Boverket, CMB och IQ Samhällsbyggnad är ett värdebaserat ledarskap en nyckel till en god projektkultur där medarbetare är motiverade och engagerade.

En god projektkultur kommer att minska förekomsten av fel, brister och skador. Alf Brycke bidrar med kunskaper och sin långa erfarenhet från branschen.

Läs hela reportaget "Vi måste se värdet i varandra" på Boverkets hemsida >>

Ambassadöruppdrag i kampanjen för en schystare projektkultur i byggbranschen för CMB, Boverket och IQ Samhällsbyggnad - Giron Consult
Läs hela inlägget »
produktionsledning och samverkan i produktion för SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult

Från 1 maj 2021 och ett år framåt har Alf Brycke uppdraget som bitr. platschef på andra skiftet i bygget av en entré till Västlänken integrerad med ny skolbyggnad i Handelshögskolan, Göteborg. Arbetet omfattar schakt, sprängning och smidesarbeten ner till 25 meters djup. På uppdrag av SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus.

produktionsledning och samverkan i produktion för SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion för SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion för SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
Läs hela inlägget »
Projektkultur och ledarskap i byggbranschen - Giron Consult

Alf Brycke från Giron Consult medverkar i en poddinspelning tillsammans med arbetsledare Amanda Eklund från SERNEKE inför Strategidag 2021 som genomförs 25 mars. Alf och Amandra samtalar i podden om projektkultur och ledarskap i byggbranschen.

Strategidagen som anordnas i ett samarbete mellan Boverket, CMB, Centrum för management i byggsektorn och IQ samhällsbyggnad har fokus på projektkultur och ledarskap som medel för att nå lyckade resultat i byggprojekt.

Podden kommer att vara tillgänglig efter den 25 mars och då ska vi naturligtvis göra den tillgänglig även här. 

projektkultur och ledarskap i byggbranschen - Giron Consult
Läs hela inlägget »
produktionsstöd och grupputveckling i produktion för SERNEKE - Giron Consult

Från slutet av november 2020 arbetar Alf Brycke som produktionsstöd i form av arbetsledning, och med grupputveckling, i ett kulvertprojekt på uppdrag av  SERNEKE i Göteborg. Uppdraget väntas pågå till mitten av april 2021.  

Läs hela inlägget »

Kontakta oss så berättar vi mer!