Giron Consult Mobil 2

HSE Officer Liseberg

Från och med november 2023 och tills vidare har Alf Brycke uppdraget som Health and Safety Engineer Officer på västlänksprojektet E05 Korsvägen Liseberg. Produktionen innehåller tunnelarbeten, djupa schakter med stora tunga stämpkonstruktioner. En stor del av arbetet under ca ett år genomförs med undervattensschaktning och betongarbeten på upptill 25 meters djup. Alfs roll är att förebygga risker och säkerställa en god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt i en miljö med många avancerade och riskfyllda arbetsmoment. Alf arbetar för att skapa förutsättningar för en säker produktion genom att identifiera och arbeta med grundvärden som skapar konsekvensvärden.

Uppdragsgivare: NCC-WF WestLink Contractors.

Arbetsmiljöarbete för NCC-WF WestLink Contractors  - Giron Consult AB
Arbetsmiljöarbete för NCC-WF WestLink Contractors  - Giron Consult AB