Giron Consult Mobil 2

Grupputveckling i hållbar produktionsmiljö

Bygg och anläggningsbranschen omsätter enorma värden varje dag. Värdet består i ditt och mitt agerande i varje enskild situation. Det handlar om att värdesätta och se möjligheter. En hållbar och lönsam produktion bygger på en trygg och säker arbetsmiljö, där bra överlämningar, en prestigelös attityd och att ställa frågor är en naturlig del i arbetet. Överlämningarna, i form av ett stafettlopps-tänk, länkar och utvecklar dig och hela gruppen genom projektet fram till det slutliga målet.

En ”värdeskapande produktion med stafettlopps-tänk” är en effektiv, lönsam och hållbar arbetsplats. Tillsammans med er kan vi implementera den struktur och de värderingar som i sig är enkla och självklara, men utvecklar och formar hela arbetsplatsen och organisationen till ett vinnande stafettlag.

Läs mer om projectcoaching  >>

Våra utbildningar bygger på och utgår från det värde ni vill skapa, utveckla och få mer av. Tillsammans sätter vi ihop en utbildning med utgångspunkt från den situation ni befinner er i. Den röda tråden genom utbildningen är: Attityd, att jobba med stafettlopps-tänk, att värdesätta och vikten av att ställa frågor. 

Läs mer om våra utbildningar >>

Tankeväckare

Vad bidrar du med för att skapa en bättre arbetsmiljö. Det finns många vackra ord men vad ska jag göra för att se resultat. Den du är, är resultatet av vad du tror på. Varje dag är en förändring, vi påverkar och  påverkas hela tiden. Som ledare och chef har du en fantastisk möjlighet men också ett stort ansvar att påverka din arbetsplats och vara ett föredöme i den situation du befinner dig i. Det du tror på, är det du kommer att lyckas med.  
 

Kontakta mig gärna

Alf Brycke
0708-22 61 60
alf.brycke@gironconsult.se
lt. se

Kontakta mig så berättar jag mer!