Giron Consult Mobil 2

Nyheter

2019

I september, oktober och halva november, sammanlagt tio veckor, arbetade Alf Brycke med grupputveckling i produktion på ett anläggningsprojekt i Stockholm. Serneke var mycket nöjda med Alfs insats och skrev:

"Under första veckan visade Alf upp en tydlig plan på hur han ville arbeta och utveckla....". "Planen var väl genomarbetad. Serneke kände stor tillit och trygghet i den".

Vidare ansåg Serneke att: "Alf har ett högt driv och ett brinnande intresse för grupputveckling". "Han letar ständigt efter förbättringar och effektiviseringar i produktionen utan att det skall påverka kvaliteten i slutprodukten".

"Serneke är mycket nöjda med Alfs arbete och det stödet som gavs under denna period. Något som varit till stor hjälp för personalen i projektet både under och efter det att Alf lämnat".

Läs hela inlägget »

Kontakta oss så berättar vi mer!