Giron Consult Mobil 2

Intervjuteknik, samtalsmetodik & kommunikation, Susanne Brycke

Susanne Brycke.  Författare, föreläsare och utbildare i intervjuteknik, samtalsmetodik och kommunikation.
Född med en nervskada som gjorde min högerarm helt obrukbar trotsade jag, med mina föräldrars hjälp, expertisen som sa att armen så skulle förbli. Med hjärnvilja och envishet lärde jag mig att cykla, klättra i träd och det mesta annat jag bestämde mig för. Flera år senare köpte jag en segelbåt, en Maxi 87:a, som jag flyttade ner i som åretrunt-boende och lärde mig att segla, i den ordningen. Det var en fantastisk tid som varade i sammanlagt nästan sju år. Halva tiden på egen hand och andra halvan tillsammans med min man. Jag lärde mig att hantera 3,8 ton båt och 40 kvm segel på egen hand och att samsas och jobba som ett team med andra på liten yta under ibland pressade förhållanden.

Vår styrka

De utmaningar jag stått inför har gett mig unika erfarenheter. Det blev tydligt för mig tidigt i livet, att alla är olika och har olika förutsättningar och infallsvinklar. Detta behöver vi ta hänsyn till när vi kommunicerar med varandra, och våra olikheter är en möjlighet och ett värde för gruppen om vi lär oss att se och använda dem. 

Intervjuteknik, samtalsmetodik och kommunikation

Susanne Brycke föreläsare och utbildare i intervjuteknik, samtalsmetodik och kommunikation.

  • Kommunikation.
  • Kognition (hur vi uppfattar och tolkar).
  • Bedömningar och beslutsfattande. 
  • Störningar i kommunikationen.
  • Kultur och kommunikation.
  • Personlighetspsykologi.
  • Det professionella samtalet bl.a att aktivt lyssna och berätta.
  • Att ställa frågor.
  • Intervjuteknik bl.a förberedelse, planering, genomförande och analys.

Kontakta oss så berättar vi mer!