Giron Consult Mobil 2

Kommunikation, attityder & ledarskap, Susanne Brycke

Susanne Brycke.  Författare, föreläsare och utbildare i kommunikation, attityder och ledarskap. Född med en nervskada som gjorde min högerarm helt obrukbar trotsade jag, med mina föräldrars hjälp, expertisen som sa att armen så skulle förbli. Med hjärnvilja och envishet lärde jag mig att cykla, klättra i träd och det mesta annat jag bestämde mig för. Flera år senare köpte jag en segelbåt, en Maxi 87:a, som jag flyttade ner i som åretrunt-boende och lärde mig att segla, i den ordningen.  Det var en fantastisk tid som varade i sammanlagt nästan sju år. Halva tiden på egen hand och andra halvan tillsammans med min man. Jag lärde mig att hantera 3,8 ton båt och 40 kvm segel på egen hand och att samsas och jobba som ett team med andra på liten yta under ibland pressade förhållanden.

Vår styrka

Det blev tidigt i livet tydligt för mig, att alla är olika och har olika förutsättningar och infallsvinklar. Våra olikheter är en möjlighet och en styrka för gruppen om vi lär oss att använda dem.

De utmaningar jag stått inför och de erfarenheter jag har, har gett mig unika kunskaper som jag med framgång använt mig av för att få människor och enheter att fungera bättre tillsammans. 

Kommunikation, attityd och ledarskap

Susanne Brycke föreläsare och utbildare i kommunikation, attityder och ledarskap.

  • Kommunikation. 
  • Personligheter och kommunikationsprofiler.
  • Olikheter och olika förutsättningar är vår resurs och styrka.
  • Att välja Attityd – vägen till målet.
  • En vinnande Attityd.
  • Ledarskap –Du som förebild, för dig själv och andra.

"Den attityd jag har som människa - till mig själv, till andra och till livet kommer att spegla mitt sätt att kommunicera, och det jag bjuder på när jag kommunicerar, är det jag kommer att få tillbaka."

Kontakta oss så berättar vi mer!