Mobil

Om oss

Vi skräddarsyr utbildningar och föreläsningar efter dina behov inom samtalsteknik, förhörsteknik, förhörslära, straffrätt, civilrätt, hållbar grupputveckling i produktion inom bygg- och anläggning, stresshantering, mindfulness, kommunikation, attityder och ledarskap. Till vår hjälp har vi ett team av forskare och experter, och för att ge våra deltagare möjlighet till verklighetstrogna övningar, använder vi oss av professionella skådespelare.

Vi ser att behovet av våra kunskaper inom de områden vi representerar har ökat, forskningen har framskridit, samhället förändras liksom förutsättningarna -såväl inom den offentliga sektorn som inom den privata. Vi har gedigen erfarenhet inom en rad områden, och är stolta att kunna erbjuda föreläsningar och utbildningar inom nya områden för vår konsultverksamhet. Det ger oss möjlighet att erbjuda hjälp med utveckling även inom produktion i bygg- och anläggningsbranschen och hjälp att utveckla företagsvänligare myndigheter. 

Vår historia

 År 1996 fick Royne, som då var utredare vid Länskriminalen i Göteborg, uppdraget att utveckla och driva en ny förhörs- och utredningsutbildning för de mest kvalificerade utredarna inom polisen,  en Avancerad Förhörsledarutbildning. Målgruppen var kvalificerade utredare inom alla kategorier, från utredare av grova våldsbrott till barnutredare och ekobrottsutredare. Royne genomförde utbildningar över hela landet fram till år 2002, då han sade upp sig från polisen och startade det egna konsultbolaget Con-Edu Konsult AB. Uppdragen fortsatte inom polisväsendet, men även såväl statliga som civila myndigheter och bolag fann behov i de utbildningar vi genomförde.

Samarbete med forskarvärlden

Redan år 2001 startade Royne ett samarbete med forskarvärlden, då med professor Pär-Anders Granhag vid Göteborgs psykologiska institution och hans forskarteam inom forensisk psykologi. Målet var att vetenskapligt undersöka och utveckla metoder för utredningsmetodiken och dess områden. Samarbetet resulterade i nya effektivare metoder och betydligt mer rättssäkra utredningar. Utredningsmetodiken är vetenskapligt verifierad i ett flertal forskningsrapporter. För att stärka effekten ytterligare kopplade Royne också till sig experter i ämnena personprofilering, kulturproblematik, lögnens- och minnets psykologi samt juridik.

SUE-modellen

Utbildningspaketet rönte stor uppmärksamhet i landets utredningskretsar. Framgången blev så stor att även utländska utredningsorganisationer blev intresserade, vilket har medfört att Con-Edu har utbildat och föreläst i flera länder, bland annat på FBI Headquarters i Washington och Rikskriminalen i Norge. Samarbetet utvecklades efterhand till den idag internationellt erkända och uppmärksammade SUE-modellen Strategic Use of Evidens.

Giron Consult AB bildas

Giron Consult AB bildades år 2013, och när bolaget Con-Edu Konsult såldes år 2014, fortsatte ett visst samarbete under ett par år då utbildningar genomfördes för bland andra Skattebrottsenheten i Sverige och Skattebrottsenheten (FIOD) i Holland. Efter år 2016 har Giron Consult endast utfört något sporadiskt uppdrag för Con-Edu.

Nya utmaningar står för dörren hos de flesta myndigheter och företag, och vi inom Giron Consult är laddade för att hjälpa er att hantera pågående problem, att förebygga eventuella problem i framtiden och att hjälpa er att optimera era resurser på ett hållbart sätt.

Uppdragsgivare

 • Konkurrensverket
 • Försäkringskassan
 • Försäkringsbolagen
 • Trafikverket
 • Serneke
 • Polishögskolan
 • Rikskriminalen
 • Länskriminalen
 • Militärpolisen
 • Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)
 • Säkerhetspolisen (Säpo)
 • Civilutredare
 • Åklagarmyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Kriminalen i Norge
 • Tullkriminalen
 • KPMG
 • Migrationsverket
 • Uppsala universitet Juridicum
 • Göteborgs universitet Psykologen och Juridicum
 • Skattebrottsenheten
 • Tolkjouren
 • Säkerhetspersoner inom storindustrin i Sverige
 • FBI Washington
 • Skattebrottsenheten (FIOD) i Holland

Våra böcker

Förhörsgrammatik har skrivits som kurslitteratur till våra utbildningar och riktar sig till såväl poliser som utredare inom andra områden. 

Kriminell, javisst, men...är en deckarroman  skriven av Royne Nilsson och dottern Susanne Brycke och utgavs i april 2019.

Kontakta oss så berättar vi mer!