Giron Consult Mobil 2

Ambassadöruppdrag för Boverket i kampanjen för en schystare projektkultur i byggbranschen

Alf Brycke på Giron Consult har fått uppdraget att vara ambassadör i Boverkets kampanj för en schystare projektkultur i byggbranschen. 

Fel, brister och skador i byggbranschen  kostar 111 miljarder kronor om året. Enligt Boverket, CMB och IQ Samhällsbyggnad är ett värdebaserat ledarskap en nyckel till en god projektkultur där medarbetare är motiverade och engagerade.

En god projektkultur kommer att minska förekomsten av fel, brister och skador. Alf Brycke bidrar med kunskaper och sin långa erfarenhet från branschen.

Läs hela reportaget "Vi måste se värdet i varandra" på Boverkets hemsida >>

Ambassadöruppdrag i kampanjen för en schystare projektkultur i byggbranschen för  CMB, Boverket och IQ Samhällsbyggnad - Giron Consult