Giron Consult Mobil 2

Bitr. platschef med produktion och KMA-ansvar (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) för samarbetsprojektet Västlänksanslutning på Handelshögskolan, Göteborg

Fram till 31 oktober 2023 har Alf Brycke haft uppdrag som biträdande platschef med ansvar för produktion och KMA. Alf har lagt fokus på KMA som ryggraden i produktionen där Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är själva grundvärdena för att lyckas med en lönsam, säker och trivsam arbetsplats. Där är grundstrukturen för en stabil och trygg utveckling. 

Uppdragsgivare: SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus.

produktionsledning och samverkan i produktion KMA för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion KMA för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult
produktionsledning och samverkan i produktion KMA för  SERNEKE, Trafikverket och Akademiska Hus - Giron Consult