Giron Consult Mobil 2

Föreläsning om Grundvärde och Konsekvensvärde på NCC-WF WestLink Contractors Safety week 

Den 27 maj och den 31 maj 2024 genomförde Alf Brycke föreläsningar om Grundvärde och Konsekvensvärde i produktion för arbetsledning och chefer på västlänksprojektet E05 Korsvägen Liseberg. Vid det senare tillfället medverkade även Susanne Brycke som föreläsare i ämnet som handlade om ledarskap, vad grundvärden i produktion är, hur vi identifierar och börjar arbeta med grundvärden och hur vi går tillväga när en situation inte fungerar eller är bristfällig. 

I de efterföljande individuella utvärderingarna var deltagarna eniga om att grundvärde verkligen är något de anser viktigt att arbeta med i branchen. 

Uppdragsgivare: NCC-WF WestLink Contractors.

Föreläsning om Grundvärde och Konsekvensvärde på NCC-WF WestLink Contractors Safety week - Giron Consult AB
Föreläsning om Grundvärde och Konsekvensvärde på NCC-WF WestLink Contractors Safety week - Giron Consult AB